CaseStudy inspiratie informatie

Case Study Transmedia Storytelling: Human Birdwings

Het Human Birdwings project is een niet commercieel media project, opgezet door een professioneel team. Het verhaal rondom fictief personage Jarno Smeets werd zorgvuldig opgebouwd en in een periode van negen maanden werd toegewerkt naar best denkbare climax, een succesvolle vlucht met eigengebouwde vleugels.    

Het verhaal van Jarno Smeets en de ambitie om zijn droom te verwezenlijken werden gedistribueerd via diverse online platforms, zoals Youtube, Facebook, Twitter en Wordpress. Het doel hiervan was om het publiek te betrekken bij een spannend, experimenteel transmediaal storytelling format en om hen te laten deelnemen aan het verhaal, door ideeën en oplossingen te geven tijdens het bouwen van de vleugels. Het Human Birdwings project werd wereldnieuws en bereikte alleen al op Youtube rond de negen miljoen kijkers.